top of page

BBLs program

BBL vil at byens innbyggere skal få mulighet til å delta i prosesser som angår dem. Det er et viktig prinsipp.

 

Åpenhet i prosesser er minst like viktig, dersom innbyggerne skal kunne forstå hvorfor avgjørelser blir tatt. Dette dreier som viktige demokratiske rettigheter, men også om partikultur og folkeskikk.

 

De som stilte opp for BBL i valget 2023 vet at de er folkevalgt og må stå til ansvar for velgerne. Du kan møte opp på våre gruppemøter og snakke med våre kommunestyre-representanter, når du vil. BBL har ingen partibok. Du velger selv i hvor stor grad du vil engasjere deg.

Programmet er et resultat av samtaler i BBL-gruppa. Det er omfattende, siden mange har bidratt i prosessene. Alle kan ikke være enige i alt, men hovedsakene er å koble sammen byen med Mjøsa, sørge for et best mulig helsetilbud og gjøre det attraktivt å være ung i Hamar.

bottom of page