top of page

Møter

22. januar kl. 18.00 til 19.30: Åpent møte

Ung i Hamar. Foredrag og debatt.

29. januar kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Politisk diskusjonsmøte.

5. februar kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Forberedelse til strategisamling 7. februar

12. februar kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til fomannskapsmøte 14. januar

19. februar kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til møte i kommunestyret 21. februar

26. februar kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Politisk diskusjonsmøte.

4. mars kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til fomannskapsmøte 6. mars

11. mars kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til fomannskapsmøte 13. mars

14. mars kl. 17.30 til 19.30: Årsmøte

Årsrapport, budsjett, valg etc.

18. mars kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til møte i kommunestyret 20. mars

25. mars kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Politisk diskusjonsmøte.

8. april kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til fomannskapsmøte 10. april

15. april kl. 17.30 til 19.30: Gruppemøte

Gjennomgang av møtedokumenter til fomannskapsmøte 17. april

Øvrig informasjon

BBL bruker en intern Facebook-gruppe for informasjon som ikke er offentlig. Om du ønsker tilgang kan du kontakte Lars Meyer på epost: meyer_5@hotmail.com

bottom of page