top of page

BBLs

publikasjoner

i forbindelse med valget 2023

Hovedbrosjyre

Dette er en firesiders folder med presentasjon av våre viktigste saker og de som stiller opp til valget. Folderen ble delt ut til alle husstander i Hamar i slutten av august 2023.

Hovedbrosjyre for BBL

Ungdomsbrosjyre

Dette er en seks siders folder som ble sendt ut til alle førstegangsvelgere i Hamar kommune. Her får flere av våre unge kandidater presentert seg selv og hva de er opptatt av. I tillegg listes det opp noen saker som kan være av interesse for unge velgere.

Ungdomsbrosjyre for BBL
bottom of page