top of page

BBLs

publikasjoner

i forbindelse med valget 2023

Hovedbrosjyre

Dette er en firesiders folder med presentasjon av våre viktigste saker og de som stiller opp til valget. Folderen vil bli delt ut til alle husstander i Hamar i slutten av august 2023.

Ungdomsbrosjyre

Dette er en seks siders folder som vil bli sendt ut til alle førstegangsvelgere i Hamar kommune. Her får flere av våre unge kandidater presentert seg selv og hva de er opptatt av. I tillegg listes det opp noen saker som kan være av interesse for unge velgere.

bottom of page