top of page

BBLs program

BBL vil at byens innbyggere skal få mulighet til å delta i prosesser som angår dem. Det er et viktig prinsipp.

 

Åpenhet i prosesser er minst like viktig, dersom innbyggerne skal kunne forstå hvorfor avgjørelser blir tatt. Dette dreier som viktige demokratiske rettigheter, men også om partikultur og folkeskikk.

 

De som stiller opp for BBL i valget 2023 vet at de er folkevalgt og må stå til ansvar for velgerne. Du kan møte opp på våre gruppemøter og snakke med våre kommunestyre-representanter, når du vil. BBL har ingen partibok. Du velger selv i hvor stor grad du vil engasjere deg.

Programmet vårt fra 2019 ligger her. Våre listekandidater diskuterer fortsatt det nye programmet på gruppemøtene våre. Vi legger det ut når det er klart, trolig i juni.

bottom of page